Prof. Dr. Güvenir OKÇU
       
Celal Bayar Üniversitesi
Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güvenir OKÇU
   Asetabulum    Pelvis
Tasarım mbhplus.com        -73-
Sitenin Amacı
   Asetabulum ve pelvis kırıklarının tedavisi birtakım zorluklar içerir. Ülkemizde eğitici olan kişilerin bile bu konuda gerekli bilgi ve deneyiminin yeterli düzeyde olmamasından dolayı, Ortopedi ve Travmatoloji asistanlık eğitimi sırasında bu eğitimin verilmesinde göreceli bir yetersizlik oluşmaktadır . Bilgi ve deneyim eksikliği, hekimlerin bu konudan “ister istemez” uzak durmasına neden olmuştur. Cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken birçok hasta , haftalar süren yatak istirihati ve traksiyonlara alınmaktadır. Bazı hastaların ise sorunları çözümsüz kalmakta ve çoğu kez hastalar sekellerle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Travmanın genç nüfus grabunda en önemli ölüm ve sakatlık nedeni olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle uygun tedavi edilmemiş hastalar sosyal topluma ve çevresine bir yük haline gelecektir.
   Dr Güvenir OKCU nun asetabulum ve pelvis kırıklarının tedavisine olan ilgisi 1996-1997 yıllarında başlamıştır. Bu hastaların tedavisinde gördüğü eksiklik ve yetersizleri giderebilmek amacıyla bu tarihten sonra kendini yurt dışında eğitmiştir. Kişisel olarak cerrahi ve konservatif tedavi ettiği olgu sayısı 300 ün üzerindedir. Sitenin amacı bu hastalara yol göstermek, tedavileri konusunda bilgilendirmek ve bu kırıklar hakkında farkındalığı arttırmaktır.